Механізм відключення окремих квартир багатоквартирних житлових будинків від систем централізованого опалення та постачання гарячої води.

Механізм відключення
окремих квартир багатоквартирних житлових будинків
від
систем централізованого опалення та постачання гарячої води.

Згідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 № 169, затверджено Порядок відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води (далі — Порядок).

1.  Знайти на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування та/або виконавців відповідних комунальних послуг інформацію про перелік багатоквартирних будинків, у яких не менше ніж половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води (далі — ЦО та/або ГВП) (п. 2 розділу ІІІ Порядку).

2.  Власник квартири звертається до органу місцевого самоврядування з письмовою заявою в довільній формі із зазначенням причини відокремлення (відключення) від ЦО та ГВП та подає інформацію про намір влаштування системи індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) такої квартири (п. 3 розділу ІІІ Порядку).

3. Заява про відокремлення (відключення) квартири багатоквартирного будинку від ЦО та ГВП (далі — Заява) передається на розгляд комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води (далі — Комісія) (п. 4 розділу ІІІ Порядку).

4. На найближчому засіданні Комісії, за участю заявника або його уповноваженого представника, розглядається Заява, крім того заявникові надаються рекомендації щодо можливих варіантів влаштування системи індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі та щодо збору вихідних даних і технічних умов для виготовлення відповідної проєктної документації. Витяг із протоколу Комісії з результатами розгляду звернення надається заявникові протягом десяти робочих днів (п. 4-6 розділу ІІІ Порядку).

5. Власник забезпечує розроблення проєкту відокремлення (відключення) квартири від ЦО та ГВП, який виготовляється відповідно до державних будівельних норм і правил та має забезпечити ізоляцію транзитних стояків, а також, у разі потреби, перенесення транзитних стояків (п. 7 розділу ІІІ Порядку).

6. Власник квартири, у разі залучення до виконання робіт із відокремлення (відключення) від ЦО та ГВП іншого суб’єкта господарювання, письмово не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня виконання таких робіт повідомляє виконавця відповідної комунальної послуги, виконавців робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води – про дату і час виконання робіт з відокремлення (відключення) (п. 12 розділу ІІІ Порядку).

7. Власник квартири, шляхом подання письмової заяви в довільній формі, у якій зазначається наявність підстави для відокремлення (відключення) від ЦО та ГВП, повідомляє виконавця відповідної комунальної послуги та виконавців робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води про своє рішення щодо відокремлення (відключення) від ЦО та ГВП (п. 10 розділу ІІІ Порядку).

8. Власник квартири отримує письмове повідомлення від виконавців робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води про дату і час здійснення заходів із підготовки відповідної мережі до відокремлення (відключення) квартири власника (спускання води з системи чи її частини тощо). Ця дата має бути не раніше ніж 15 календарних днів і не пізніше ніж 30 календарних днів від дати надсилання такого повідомлення власнику (п. 11 розділу ІІІ Порядку).

9. Відокремлення (відключення) квартири від ЦО та ГВП здійснюється у міжопалювальний період не пізніше ніж 01 жовтня у спосіб, що не перешкоджає постачанню теплової енергії та гарячої води до інших квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаних до ЦО та ГВП (п. 8 розділу ІІІ Порядку).

10. Після завершення робіт із відокремлення (відключення) квартири від ЦО та ГВП складається акт про відокремлення (відключення) квартири/нежитлового приміщення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води - по одному примірнику для власника, представника виконавця відповідної комунальної послуги, виконавця робіт з обслуговування відповідних внутрішньобудинкових систем, а також для іншого суб’єкта господарювання у разі залучення його власником для виконання робіт з відокремлення (відключення). Такий акт підписується усіма присутніми під час відокремлення сторонами (п. 13 розділу ІІІ Порядку).

 

Информация про начисления за установку обслуживания замену приборов коммерческого учета

Уважаемые жители города Краматорска.

В начале июля 2020 года, практически все потребители КПП « Краматорская теплосеть» Краматорского городского совета, получат единую квитанцию за полученные коммунальные услуги увидят не знакомые статьи расходов, которые необходимо оплатить.

Понимая то, что количество обращений будет только нарастать, попробуем дать небольшое разъяснение по настоящему вопросу.

Все мы являемся очевидцами, что в настоящее время правительством нашей страны проводится интенсивная реформа жилищно-коммунальной сферы. Кабинетом Министров Украины разрабатывается и внедряется в жизнь новые нормативные документов, в том числе и закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения».

Этот закон, для возможности организации коммерческого учета коммунальных услуг, обязывает всех производителей тепла обеспечить 100 процентную установку домовых теплосчетчиков, а также организовать их обслуживание и осуществлять оперативную замену (в случае утери, поломки, снятии на метрологическую поверку и т.д.)

Источником финансирования организации коммерческого учета законодателем определены взносы, которые должны оплачивать потребители тепловой энергии теплоснабжающей организации. 

Что под собой подразумевает размер взносов и что туда входит:

взнос за обслуживание узла коммерческого учета рассчитывается для каждого дома отдельно, исходя из плановых расходов теплоснабжающей организации на осмотр, опломбировку /распломбировку, метрологическую поверку (в том числе демонтаж, транспортировку и монтаж), ремонт средств измерительной техники, которые являются составной частью узла учета и обеспечения дистанционной передачи показаний счетчика.

взнос за замену узла учета рассчитывается для каждого дома отдельно, исходя из планируемых расходов теплоснабжающей организации, связанных с заменой соответствующего узла коммерческого учета (их составных частей). В частности, расходов, связанных с приобретением и содержанием в наличии обменного фонда узлов коммерческого учета, который может составлять не больше 15 % от численности всех счетчиков, что находятся на абонентском учете.

Расчет размеров взносов, сделанный теплоснабжающей организацией, в установленном порядке проверяется органами местного самоуправления и утверждается решением исполнительного комитета. (Решение № 289 от 01.04 2020 года.)

Законом установлено, что оплата взносов распределяется пропорционально между собственниками помещений (квартир) многоэтажного дома и должна осуществляться один раз в квартал на отдельный расчетный счет, специально открытый для этого в банке.

Полученные на эти расчетные счета средства от потребителей теплоснабжающая организация имеет право использовать исключительно на покрытие расходов по утвержденным статьям взносов

Согласно действующим нормативным документам на все виды взносов будут предоставляться льготы и субсидии тем категориям потребителей, которые имеют на это право.

В случае возникновения дополнительных вопросов просим обращаться в абонентный отдел  КПП «Краматорская теплосеть» Краматорского городского совета, расположенный по адресу: ул. Олекси Тихого, 2Б, справки по т. (06264) 42-20-05, моб. 050-0126-136, моб. 050-43-58-885.

 

С уважением, администрация КПП «Краматорская теплосеть» Краматорского городского совета

Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за квітень 2020 р.

КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради
Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за квітень 2020 р.

№ п/п Адреса Гкал по будинку за квітень 2020 Тариф 1 кв.м
1 вул. Академiчна, б. 13 кв. з 1 по 14 9.41490 15.52
2 вул. Академiчна, б. 15 кв. з 1 по 12 9.01250 17.89
3 вул. Аллейна, б. 9 кв. з 1 по 17 7.88000 17.63
4 вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 10 кв. з 1 по 72 34.65400 11.31
5 вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 12 кв. з 1 по 69 30.32700 10.51
6 вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 4 кв. з 1 по 50 21.62000 15.83
7 вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 6а кв. з 1 по 53 14.83980 11.33
8 вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 8 кв. з 1 по 72 23.42000 7.79
9 вул. Беляєва, б. 109 кв. з 1 по 107 27.74780 6.03
10 вул. Беляєва, б. 111 кв. з 1 по 108 39.78980 8.92
11 вул. Беляєва, б. 111 кв. з 109 по 216 37.00000 8.11
12 вул. Беляєва, б. 115 кв. з 1 по 97 34.96171 9.80
13 вул. Беляєва, б. 117 кв. з 1 по 207 78.71956 8.67
14 вул. Беляєва, б. 119 кв. з 1 по 107 39.25003 8.68
15 вул. Беляєва, б. 119 кв. з 109 по 279 57.01227 7.90
16 вул. Беляєва, б. 121 кв. з 2 по 180 61.13767 8.00
17 вул. Беляєва, б. 123 кв. з 1 по 107 42.67370 9.05
18 вул. Беляєва, б. 127 кв. з 1 по 310 106.46952 7.91
19 вул. Василя Стуса, б. 1 кв. з 3 по 12 7.22889 15.35
20 вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 1 по 16 6.63730 15.02
21 вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 17 по 32 6.20890 13.93
22 вул. Василя Стуса, б. 2 кв. з 1 по 18 11.01766 13.79
23 вул. Василя Стуса, б. 3 кв. з 1 по 14 8.59000 13.31
24 вул. Василя Стуса, б. 4 кв. з 1 по 14 9.11122 17.55
25 вул. Василя Стуса, б. 5 кв. з 1 по 18 13.15372 16.83
26 вул. Василя Стуса, б. 7 кв. з 1 по 12 8.51797 12.96
27 вул. Василя Стуса, б. 9 кв. з 1 по 129 45.30235 9.78
28 вул. Водобаки, б. 17 кв. з 1 по 90 32.58500 10.67
29 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 20 кв. з 1 по 16 7.19981 17.60
30 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 22 кв. з 1 по 12 9.25962 18.85
31 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 24 кв. з 1 по 12 9.55408 19.41
32 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 26 кв. з 1 по 12 9.85388 18.54
33 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 29 кв. з 1 по 129 52.57660 11.53
34 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 30 кв. з 1 по 12 6.94900 19.45
35 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 32 кв. з 1 по 12 7.67818 17.00
36 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 33 кв. з 1 по 10 6.93400 13.29
37 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 34 кв. з 1 по 4 2.75640 20.14
38 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 35 кв. з 1 по 12 8.09977 17.36
39 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 36 кв. з 1 по 12 7.28000 15.47
40 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 37 кв. з 1 по 8 5.23000 14.87
41 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 38 кв. з 1 по 4 3.05281 19.20
42 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 39 кв. з 2 по 12 7.82464 18.82
43 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 40 кв. з 1 по 12 7.16964 17.92
44 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 41 кв. з 1 по 8 5.43550 15.41
45 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 43 кв. з 1 по 12 8.25000 16.71
46 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 44 кв. з 1 по 4 2.79958 16.12
47 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 45 кв. з 1 по 10 9.43593 18.25
48 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 46 кв. з 1 по 12 7.86264 17.48
49 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 48 кв. з 2 по 12 7.35268 21.47
50 вул. Героїв Украiни, б. 10 кв. з 2 по 12 9.06257 15.52
51 вул. Героїв Украiни, б. 12 кв. з 1 по 129 45.07000 9.53
52 вул. Героїв Украiни, б. 2 кв. з 1 по 14 10.07919 13.24
53 вул. Героїв Украiни, б. 4 кв. з 1 по 14 9.62600 14.81
54 вул. Героїв Украiни, б. 6 кв. з 1 по 18 9.18000 11.95
55 вул. Героїв Украiни, б. 8 кв. з 1 по 18 10.97326 14.29
56 вул. Депутатська, б. 25 кв. з 1 по 8 4.60385 18.14
57 вул. Депутатська, б. 27 кв. з 1 по 16 8.46940 15.05
58 вул. Депутатська, б. 29 кв. з 1 по 32 15.26780 13.66
59 вул. Дмитра Мазура, б. 100 кв. з 1 по 24 17.68860 15.98
60 вул. Дмитра Мазура, б. 102 кв. з 4 по 22 8.87200 10.13
61 вул. Дмитра Мазура, б. 104 кв. з 2 по 10 4.55810 14.98
62 вул. Дмитра Мазура, б. 45 кв. з 2 по 33 11.33284 15.69
63 вул. Дмитра Мазура, б. 47 кв. з 1 по 18 8.46828 15.32
64 вул. Дмитра Мазура, б. 51 кв. з 1 по 18 8.00000 14.27
65 вул. Дмитра Мазура, б. 53 кв. з 5 по 39 13.49060 16.51
66 вул. Дмитра Мазура, б. 98 кв. з 1 по 24 22.27450 19.08
67 вул. Залізнична, б. 7 кв. з 1 по 39 19.24845 11.40
68 вул. Катерини Бiлокур, б. 136 кв. з 2 по 11 6.07234 23.72
69 вул. Катерини Бiлокур, б. 138 кв. з 1 по 11 6.88107 20.81
70 вул. Кубанська, б. 34 кв. з 1 по 35 20.04600 13.43
71 вул. Леоніда Бикова, б. 1 кв. з 1 по 120 45.00000 8.69
72 вул. Леоніда Бикова, б. 1 кв. з 121 по 240 45.96097 8.98
73 вул. Леоніда Бикова, б. 13 кв. з 1 по 230 77.10000 7.59
74 вул. Леоніда Бикова, б. 15 кв. з 1 по 78 37.15989 11.30
75 вул. Леоніда Бикова, б. 15 кв. з 80 по 238 54.05108 8.01
76 вул. Леоніда Бикова, б. 17 кв. з 1 по 108 25.34000 5.52
77 вул. Леоніда Бикова, б. 17 кв. з 109 по 216 29.40000 6.32
78 вул. Леоніда Бикова, б. 19 кв. з 1 по 180 59.66200 6.69
79 вул. Леоніда Бикова, б. 2 кв. з 1 по 177 57.24576 9.88
80 вул. Леоніда Бикова, б. 21 кв. з 1 по 169 56.00000 7.50
81 вул. Леоніда Бикова, б. 23 кв. з 1 по 152 25.62215 4.02
82 вул. Леоніда Бикова, б. 25 кв. з 1 по 65 34.61682 11.21
83 вул. Леоніда Бикова, б. 4 кв. з 1 по 106 46.46356 10.00
84 вул. Леоніда Бикова, б. 5 кв. з 1 по 158 59.92652 9.04
85 вул. Леоніда Бикова, б. 6 кв. з 1 по 171 59.44845 7.85
86 вул. Леоніда Бикова, б. 6 кв. з 172 по 378 69.84831 7.66
87 вул. Леоніда Бикова, б. 9 кв. з 1 по 205 79.35949 9.08
88 вул. Лікарняна, б. 43 кв. з 1 по 8 5.06311 16.35
89 вул. Лікарняна, б. 47 кв. з 1 по 8 6.77570 19.13
90 вул. Лікарняна, б. 49 кв. з 1 по 30 13.29730 17.65
91 вул. Лікарняна, б. 51 кв. з 1 по 8 5.98419 18.76
92 вул. Лікарняна, б. 53 кв. з 1 по 12 7.18634 15.02
93 вул. Лікарняна, б. 55 кв. з 1 по 8 5.03613 15.87
94 вул. Лікарняна, б. 59 кв. з 1 по 60 25.60000 11.20
95 вул. Маяковського, б. 29 кв. з 1 по 16 7.85128 19.18
96 вул. Маяковського, б. 31 кв. з 1 по 10 5.57190 15.83
97 вул. Маяковського, б. 33 кв. з 1 по 11 8.00344 17.58
98 вул. Маяковського, б. 35 кв. з 1 по 11 6.85900 14.46
99 вул. Металiстiв, б. 56 кв. з 1 по 8 5.26280 17.01
100 вул. Металiстiв, б. 60 кв. з 1 по 10 5.19790 14.02
101 вул. Парникова, б. 4 кв. з 1 по 13 2.84781 6.48
102 вул. Проїздна, б. 114 кв. з 1 по 60 24.79900 11.43
103 вул. Проїздна, б. 116 кв. з 1 по 90 38.91462 13.58
104 вул. Проїздна, б. 143 кв. з 1 по 90 35.85500 11.76
105 вул. Проїздна, б. 149 кв. з 1 по 60 29.09800 12.98
106 вул. Проїздна, б. 151 кв. з 1 по 28 22.11032 15.52
107 вул. Проїздна, б. 82а кв. з 1 по 40 19.68200 11.35
108 вул. Райдужна, б. 10 кв. з 1 по 8 4.94581 14.67
109 вул. Румянцева, б. 19 кв. з 1 по 12 7.57759 16.32
110 вул. Румянцева, б. 21 кв. з 1 по 12 10.10435 17.42
111 вул. Румянцева, б. 23 кв. з 2 по 18 11.47225 14.45
112 вул. Румянцева, б. 27 кв. з 1 по 12 7.49387 14.45
113 вул. Румянцева, б. 30 кв. з 1 по 129 37.00000 7.63
114 вул. Румянцева, б. 33 кв. з 1 по 11 10.25000 17.65
115 вул. Соломii Крушельницькоi, б. 7 кв. з 1 по 8 4.68550 16.64
116 вул. Соломii Крушельницькоi, б. 9 кв. з 1 по 8 4.61620 14.82
117 вул. Софiiвська, б. 205 кв. з 2 по 108 34.50000 7.72
118 вул. Софiiвська, б. 207 кв. з 1 по 107 32.74000 7.88
119 вул. Софiiвська, б. 207 кв. з 109 по 228 39.12800 7.60
120 вул. Софiiвська, б. 209 кв. з 1 по 80 23.00000 6.85
121 вул. Старогородська, б. 42 кв. з 1 по 17 8.79886 16.27
122 вул. Старогородська, б. 48 кв. з 2 по 72 34.50000 12.61
123 вул. Трiумфальна, б. 1 кв. з 1 по 17 18.58184 18.09
124 вул. Трiумфальна, б. 7 кв. з 2 по 27 14.19486 12.08
125 вул. Транспортна, б. 16 кв. з 1 по 12 7.00920 13.63
126 вул. Транспортна, б. 18 кв. з 1 по 14 11.12040 15.46
127 вул. Транспортна, б. 22 кв. з 1 по 14 10.21890 14.48
128 вул. Транспортна, б. 24 кв. з 1 по 8 5.69913 17.03
129 вул. Транспортна, б. 26 кв. з 1 по 12 9.18470 18.06
130 вул. Уральська, б. 1 кв. з 1 по 12 7.32376 18.45
131 вул. Уральська, б. 10 кв. з 1 по 12 9.58950 19.88
132 вул. Уральська, б. 11 кв. з 2 по 12 7.67930 18.43
133 вул. Уральська, б. 13 кв. з 1 по 12 7.01780 15.85
134 вул. Уральська, б. 14 кв. з 3 по 11 5.48460 17.18
135 вул. Уральська, б. 15 кв. з 1 по 10 6.36820 18.27
136 вул. Уральська, б. 16 кв. з 1 по 4 3.77000 18.75
137 вул. Уральська, б. 18 кв. з 1 по 12 7.96930 17.79
138 вул. Уральська, б. 3 кв. з 1 по 12 10.25080 21.02
139 вул. Уральська, б. 4 кв. з 1 по 12 7.41660 16.60
140 вул. Уральська, б. 8 кв. з 1 по 12 8.94996 22.07
141 вул. Хабаровська, б. 32 кв. з 1 по 170 65.79048 8.89
142 вул. Хабаровська, б. 34 кв. з 1 по 107 40.68461 9.06
143 вул. Хабаровська, б. 36 кв. з 1 по 106 40.61610 9.14
144 вул. Хабаровська, б. 38 кв. з 1 по 207 76.44140 8.70
145 вул. Хабаровська, б. 38а кв. з 208 по 368 40.88456 8.33
146 вул. Хабаровська, б. 40 кв. з 1 по 279 73.54391 6.00
147 вул. Хрустальная, б. 10 кв. з 1 по 126 58.67439 10.29
148 вул. Хрустальная, б. 2 кв. з 1 по 120 45.39212 8.80
149 вул. Хрустальная, б. 8 кв. з 2 по 160 41.23783 6.14
150 вул. Ярослава Мудрого, б. 12 кв. з 1 по 12 7.34000 16.75
151 вул. Ярослава Мудрого, б. 14 кв. з 1 по 12 7.88400 17.53
152 вул. Ярослава Мудрого, б. 6 кв. з 1 по 12 8.75739 21.34

 

З повагою адміністрація
КВП “Краматорська тепломережа”
Краматорської міської ради

Про встановлення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії та їх розподілу між споживачами

Про встановлення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії та їх розподілу між споживачами

З метою інформування громадськості, відповідно до вимог Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» № 887-VIII від 10.12.2015 р. КВП «Краматорська тепломережа» міської ради повідомляє, що рішенням Краматорської міської ради від 01.04.2020 року № 289 встановлено розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії та їх розподіл між споживачами.

З інформацією про розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії та їх розподіл між споживачами можна ознайомитися за посиланням:Розрахунок розміру внесків.

Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за Березень 2020 р.

КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради
Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за Березень 2020 р.
(тариф за нормою для березеня 2020 склав 23.21 грн.)

№ п/п Адреса Гкал по будинку за березень 2020 Тариф 1 кв.м
1 вул. Академiчна, б. 13 кв. з 1 по 14 11.00000 19.19
2 вул. Академiчна, б. 15 кв. з 1 по 12 10.37948 21.78
3 вул. Аллейная, б. 9 кв. з 1 по 17 12.13000 28.81
4 вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 10 кв. з 1 по 72 50.01000 17.38
5 вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 12 кв. з 1 по 69 43.97000 16.23
6 вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 4 кв. з 1 по 50 31.06000 24.22
7 вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 6а кв. з 1 по 53 22.17397 18.03
8 вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 8 кв. з 1 по 72 34.96300 12.39
9 вул. Беляева, б. 109 кв. з 1 по 107 60.35680 13.97
10 вул. Беляева, б. 111 кв. з 1 по 108 66.81495 15.45
11 вул. Беляева, б. 111 кв. з 109 по 216 63.00000 14.68
12 вул. Беляева, б. 117 кв. з 1 по 207 128.64950 15.09
13 вул. Беляева, б. 119 кв. з 1 по 107 65.17936 15.36
14 вул. Беляева, б. 119 кв. з 109 по 279 94.47150 13.94
15 вул. Беляева, б. 121 кв. з 2 по 180 105.73147 14.73
16 вул. Беляева, б. 123 кв. з 1 по 107 72.11441 16.29
17 вул. Беляева, б. 127 кв. з 1 по 310 160.95658 12.69
18 вул. Больничная, б. 43 кв. з 1 по 8 7.92000 27.15
19 вул. Больничная, б. 47 кв. з 1 по 8 8.40000 25.09
20 вул. Больничная, б. 49 кв. з 1 по 30 16.80000 23.60
21 вул. Больничная, б. 53 кв. з 1 по 12 11.08800 24.61
22 вул. Больничная, б. 55 кв. з 1 по 8 7.72200 25.84
23 вул. Больничная, б. 59 кв. з 1 по 60 40.90000 19.01
24 вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 1 по 16 7.70000 18.45
25 вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 17 по 32 7.18000 17.06
26 вул. Василя Стуса, б. 2 кв. з 1 по 18 15.40000 20.53
27 вул. Василя Стуса, б. 3 кв. з 1 по 14 12.08000 19.94
28 вул. Василя Стуса, б. 4 кв. з 1 по 14 12.50000 25.65
29 вул. Василя Стуса, б. 5 кв. з 1 по 18 17.40000 23.71
30 вул. Василя Стуса, б. 7 кв. з 1 по 12 11.97543 19.41
31 вул. Василя Стуса, б. 9 кв. з 1 по 129 66.50335 15.35
32 вул. Водобаки, б. 17 кв. з 1 по 90 47.70000 16.64
33 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 20 кв. з 1 по 16 9.97261 25.98
34 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 22 кв. з 1 по 12 13.11108 28.45
35 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 24 кв. з 1 по 12 13.18000 28.54
36 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 26 кв. з 1 по 12 13.76000 27.59
37 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 29 кв. з 1 по 129 76.73580 18.00
38 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 30 кв. з 1 по 12 7.90000 23.40
39 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 32 кв. з 1 по 12 10.30000 24.28
40 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 33 кв. з 1 по 10 14.70000 30.19
41 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 34 кв. з 1 по 4 3.90000 30.35
42 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 35 кв. з 1 по 12 9.30000 21.23
43 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 36 кв. з 1 по 12 10.17000 23.01
44 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 37 кв. з 1 по 8 7.50000 22.70
45 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 38 кв. з 1 по 4 4.00000 26.79
46 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 39 кв. з 2 по 12 10.70000 27.41
47 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 40 кв. з 1 по 12 9.88000 26.30
48 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 41 кв. з 1 по 8 6.00000 18.12
49 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 43 кв. з 1 по 12 11.30000 24.37
50 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 44 кв. з 1 по 4 4.20000 25.64
51 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 45 кв. з 1 по 10 11.10000 22.86
52 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 46 кв. з 1 по 12 10.89000 25.78
53 вул. Героїв Украiни, б. 10 кв. з 2 по 12 12.60000 22.98
54 вул. Героїв Украiни, б. 12 кв. з 1 по 129 66.68000 15.09
55 вул. Героїв Украiни, б. 2 кв. з 1 по 14 14.30000 20.01
56 вул. Героїв Украiни, б. 4 кв. з 1 по 14 13.36000 21.89
57 вул. Героїв Украiни, б. 6 кв. з 1 по 18 13.04000 18.07
58 вул. Героїв Украiни, б. 8 кв. з 1 по 18 15.45000 21.43
59 вул. Депутатская, б. 25 кв. з 1 по 8 6.00000 25.11
60 вул. Депутатская, б. 27 кв. з 1 по 16 10.70000 20.11
61 вул. Депутатская, б. 29 кв. з 1 по 32 18.90000 17.90
62 вул. Дмитра Мазура, б. 100 кв. з 1 по 24 21.50000 20.56
63 вул. Дмитра Мазура, б. 102 кв. з 4 по 22 19.19530 23.19
64 вул. Дмитра Мазура, б. 104 кв. з 2 по 10 9.55330 33.25
65 вул. Дмитра Мазура, б. 45 кв. з 2 по 33 17.50000 25.73
66 вул. Дмитра Мазура, б. 47 кв. з 1 по 18 13.06000 25.10
67 вул. Дмитра Мазура, б. 49 кв. з 6 по 25 12.92000 30.36
68 вул. Дмитра Мазура, б. 51 кв. з 1 по 18 12.50000 23.68
69 вул. Дмитра Мазура, б. 53 кв. з 5 по 39 20.71742 26.93
70 вул. Дмитра Мазура, б. 98 кв. з 1 по 24 27.30000 24.74
71 вул. Железнодорожная, б. 7 кв. з 1 по 39 32.44490 20.51
72 вул. Катерини Бiлокур, б. 136 кв. з 2 по 11 8.60793 36.13
73 вул. Катерини Бiлокур, б. 138 кв. з 1 по 11 10.95830 35.20
74 вул. Кубанская, б. 34 кв. з 1 по 35 30.10000 21.47
75 вул. Л. Быкова, б. 1 кв. з 1 по 120 53.00000 10.82
76 вул. Л. Быкова, б. 1 кв. з 121 по 240 83.83972 17.42
77 вул. Л. Быкова, б. 13 кв. з 1 по 230 143.00000 14.92
78 вул. Л. Быкова, б. 15 кв. з 1 по 78 43.31595 13.93
79 вул. Л. Быкова, б. 15 кв. з 80 по 238 86.16067 13.57
80 вул. Л. Быкова, б. 17 кв. з 1 по 108 50.00000 11.58
81 вул. Л. Быкова, б. 17 кв. з 109 по 216 57.00000 13.03
82 вул. Л. Быкова, б. 19 кв. з 1 по 180 132.90334 15.93
83 вул. Л. Быкова, б. 2 кв. з 1 по 177 94.43737 17.36
84 вул. Л. Быкова, б. 21 кв. з 1 по 169 115.00000 16.30
85 вул. Л. Быкова, б. 23 кв. з 1 по 152 50.23495 8.38
86 вул. Л. Быкова, б. 25 кв. з 1 по 65 64.21400 22.25
87 вул. Л. Быкова, б. 4 кв. з 1 по 106 46.45763 10.50
88 вул. Л. Быкова, б. 5 кв. з 1 по 158 90.56755 14.51
89 вул. Л. Быкова, б. 6 кв. з 1 по 171 118.40233 16.55
90 вул. Л. Быкова, б. 6 кв. з 172 по 378 134.86580 15.77
91 вул. Л. Быкова, б. 9 кв. з 1 по 205 120.61495 14.68
92 вул. Маяковского, б. 29 кв. з 1 по 16 9.77968 25.37
93 вул. Маяковского, б. 31 кв. з 1 по 10 7.58811 22.98
94 вул. Маяковского, б. 33 кв. з 1 по 11 9.73350 22.86
95 вул. Металiстiв, б. 56 кв. з 1 по 8 7.13000 24.38
96 вул. Металiстiв, б. 60 кв. з 1 по 10 11.43040 32.65
97 вул. Парниковая, б. 4 кв. з 1 по 13 8.32796 19.87
98 вул. Проездная, б. 114 кв. з 1 по 60 36.70000 18.01
99 вул. Проездная, б. 116 кв. з 1 по 90 58.34935 21.69
100 вул. Проездная, б. 143 кв. з 1 по 90 52.30000 18.26
101 вул. Проездная, б. 149 кв. з 1 по 60 44.40000 21.09
102 вул. Проездная, б. 151 кв. з 1 по 28 32.98345 24.59
103 вул. Проездная, б. 82а кв. з 1 по 40 28.50000 17.52
104 вул. Радужная, б. 10 кв. з 1 по 8 7.00000 22.05
105 вул. Румянцева, б. 19 кв. з 1 по 12 10.00000 22.93
106 вул. Румянцева, б. 21 кв. з 1 по 12 13.89000 25.49
107 вул. Румянцева, б. 23 кв. з 2 по 18 15.80000 21.20
108 вул. Румянцева, б. 27 кв. з 1 по 12 10.30000 21.15
109 вул. Румянцева, б. 30 кв. з 1 по 129 73.00000 16.00
110 вул. Румянцева, б. 33 кв. з 1 по 11 14.00000 25.68
111 вул. Свободы, б. 4 кв. з 1 по 54 74.87416 25.46
112 вул. Соломii Крушельницькоi, б. 7 кв. з 1 по 8 6.30000 23.68
113 вул. Соломii Крушельницькоi, б. 9 кв. з 1 по 8 6.69000 22.72
114 вул. Софiiвська, б. 205 кв. з 2 по 108 70.30000 16.67
115 вул. Софiiвська, б. 207 кв. з 1 по 107 59.68000 15.34
116 вул. Софiiвська, б. 207 кв. з 109 по 228 71.20000 14.76
117 вул. Софiiвська, б. 209 кв. з 1 по 80 51.00000 16.15
118 вул. Старогородська, б. 42 кв. з 1 по 17 13.58537 26.68
119 вул. Старогородська, б. 48 кв. з 2 по 72 49.90000 19.43
120 вул. Трiумфальна, б. 1 кв. з 1 по 17 22.26815 22.94
121 вул. Трiумфальна, б. 7 кв. з 2 по 27 21.91136 19.85
122 вул. Транспортная, б. 16 кв. з 1 по 12 11.56000 23.91
123 вул. Транспортная, б. 18 кв. з 1 по 14 12.88000 18.95
124 вул. Транспортная, б. 22 кв. з 1 по 14 11.90000 17.84
125 вул. Транспортная, б. 24 кв. з 1 по 8 7.70000 24.50
126 вул. Транспортная, б. 26 кв. з 1 по 12 10.79000 22.45
127 вул. Уральская, б. 1 кв. з 1 по 12 9.18270 24.39
128 вул. Уральская, б. 10 кв. з 1 по 12 11.32370 24.83
129 вул. Уральская, б. 11 кв. з 2 по 12 17.21400 43.95
130 вул. Уральская, б. 13 кв. з 1 по 12 8.23000 19.67
131 вул. Уральская, б. 14 кв. з 3 по 11 9.40000 31.16
132 вул. Уральская, б. 15 кв. з 1 по 10 7.50000 22.77
133 вул. Уральская, б. 16 кв. з 1 по 4 5.00000 26.48
134 вул. Уральская, б. 18 кв. з 1 по 12 9.32000 22.01
135 вул. Уральская, б. 3 кв. з 1 по 12 10.91000 23.67
136 вул. Уральская, б. 4 кв. з 1 по 12 8.90000 21.08
137 вул. Уральская, б. 8 кв. з 1 по 12 9.97282 26.02
138 вул. Хабаровская, б. 32 кв. з 1 по 170 111.94264 16.10
139 вул. Хабаровская, б. 34 кв. з 1 по 107 64.71735 15.36
140 вул. Хабаровская, б. 36 кв. з 1 по 106 67.44120 16.17
141 вул. Хабаровская, б. 38 кв. з 1 по 207 128.53312 15.64
142 вул. Хабаровская, б. 38а кв. з 208 по 368 70.96454 15.42
143 вул. Хабаровская, б. 40 кв. з 1 по 279 164.97697 14.24
144 вул. Хрустальная, б. 10 кв. з 1 по 126 84.13526 15.67
145 вул. Хрустальная, б. 2 кв. з 1 по 120 74.22360 15.25
146 вул. Хрустальная, б. 8 кв. з 2 по 160 93.40727 14.87
147 вул. Ярослава Мудрого, б. 12 кв. з 1 по 12 10.20000 24.79
148 вул. Ярослава Мудрого, б. 14 кв. з 1 по 12 11.00000 26.05
149 вул. Ярослава Мудрого, б. 6 кв. з 1 по 12 11.80000 30.61

З повагою адміністрація
КВП “Краматорська тепломережа”
Краматорської міської ради

Повідомлення КВП «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради про зміну розміру нарахувань за теплову енергію та послуги з централізованого опалення за березень 2020 року

Повідомлення КВП «Краматорська тепломережа»
Краматорської міської ради про зміну розміру нарахувань за теплову енергію
та послуги з централізованого опалення за березень 2020 року

На виконання постанови КМУ від 24.12.2019 року № 1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв'язку із зміною ціни природного газу» підприємством буде змінено розмір нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення по категорії «населення» у зв’язку із зміною ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торгівельної надбавки (націнки) постачальника.

Коефіцієнт перерахунку нарахувань за березень 2020 року - 0,71275, що складає 28,725%

Нарахування плати за послуги теплопостачання за березень 2020 року буде відображено в платіжних квитанціях з урахуванням перерахунку в березні 2020 року.

 

Адміністрація КВП «Краматорська тепломережа»

КАК КРАМАТОРЧАНАМ ЗАПЛАТИТЬ ЗА ТЕПЛО В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА

КАК КРАМАТОРЧАНАМ ЗАПЛАТИТЬ ЗА ТЕПЛО
В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА

Уважаемые жители города Краматорска!

В соответствии с Решением Кабинета Министров на всей территории Украины до 24 апреля установлен карантин, для предотвращения массового распространение коронавирусной инфекции (covid-19) на территории государства.

В связи с этим, КПП «Краматорская теплосеть» Краматорского городского совета напоминает о возможности оплаты коммунальных услуг, предоставляемых нашим предприятием, посредством онлайн-банкингов, услуги которых доступны на территории нашей страны. 

Среди главных преимуществ интернет-банкинга — экономия времени и денег за счет проведения операций всего в несколько кликов, а также наличия минимальной комиссии, а в отдельных случаях её полное отсутствие. 

В случае отсутствия навыков по работе с онлайн-банкингом, а также невозможностит доступа к интернет-связи, рекомендуем обратиться к родственникам или же соседям по дому, за помощью в осуществлении онлайн-платежей

 

Оплата коммунальных услуг может производиться через Приват24 и Ощад 24/7.

 

С уважением администрация
КПП «Краматорская теплосеть»
Краматорского городского совета

 

КПП «Краматорская теплосеть» Краматорского городского совета переходит на особый режим работы

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

        КПП «Краматорская теплосеть» Краматорского городского совета переходит на особый режим работы, предусматривающий дистанционную форму работы с обращениями граждан. Правительством Украины введен карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Минздрав рекомендует избегать людных мест и соблюдать дистанцию ​​не менее 1,5 метра от других людей.

     На время действия карантина обслуживание будет осуществляться в телефонном режиме, по телефонам и электронной почте.

Абонентский отдел :

42-20-05,  (050) 435-88-85; (050) 0126136 (вайбер)

Диспетчерская служба:

42-20-04

Тепловая инспекция:

42-20-00

Электронная почта:

Optu@kramts.com

 

Администрация предприятия

Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за лютий 2020 р.

КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради
Інформаційна довідка по комерційним вузлам обліку теплопостачання за лютий 2020 р.

№ п/п Адрес Гкал по будинку за лютий 2020 р. Тариф 1 кв.м
1 вул. Академiчна, б. 13 кв. з 1 по 14 22.00000 41.42
2 вул. Академiчна, б. 15 кв. з 1 по 12 21.10000 47.83
3 вул. Аллейная, б. 9 кв. з 1 по 17 18.56000 47.69
4 вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 10 кв. з 1 по 72 70.02000 26.05
5 вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 12 кв. з 1 по 69 62.12000 24.56
6 вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 4 кв. з 1 по 50 43.00000 35.90
7 вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 6а кв. з 1 по 53 31.39759 27.34
8 вул. Анатолiя Солов'яненка, б. 8 кв. з 1 по 72 56.71300 21.52
9 вул. Беляева, б. 109 кв. з 1 по 107 106.78770 26.73
10 вул. Беляева, б. 111 кв. з 1 по 108 119.66857 29.82
11 вул. Беляева, б. 111 кв. з 109 по 216 115.00000 28.89
12 вул. Беляева, б. 117 кв. з 1 по 207 231.60000 29.39
13 вул. Беляева, б. 119 кв. з 1 по 107 114.09044 29.08
14 вул. Беляева, б. 119 кв. з 109 по 279 175.05703 27.94
15 вул. Беляева, б. 121 кв. з 2 по 180 194.90645 29.36
16 вул. Беляева, б. 123 кв. з 1 по 107 127.85991 31.24
17 вул. Беляева, б. 127 кв. з 1 по 310 287.81055 24.50
18 вул. Больничная, б. 43 кв. з 1 по 8 11.89980 44.03
19 вул. Больничная, б. 47 кв. з 1 по 8 15.00000 48.36
20 вул. Больничная, б. 49 кв. з 1 по 30 28.20000 42.76
21 вул. Больничная, б. 53 кв. з 1 по 12 17.62200 42.22
22 вул. Больничная, б. 55 кв. з 1 по 8 11.71170 42.29
23 вул. Больничная, б. 59 кв. з 1 по 60 56.10000 27.93
24 вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 1 по 16 15.60000 40.32
25 вул. Василя Стуса, б. 14 кв. з 17 по 32 14.30000 36.65
26 вул. Василя Стуса, б. 2 кв. з 1 по 18 26.00000 37.37
27 вул. Василя Стуса, б. 3 кв. з 1 по 14 20.60000 36.66
28 вул. Василя Стуса, б. 4 кв. з 1 по 14 19.71000 43.60
29 вул. Василя Стуса, б. 5 кв. з 1 по 18 29.80000 43.88
30 вул. Василя Стуса, б. 7 кв. з 1 по 12 20.34155 35.55
31 вул. Василя Стуса, б. 9 кв. з 1 по 129 111.95489 27.90
32 вул. Водобаки, б. 17 кв. з 1 по 90 66.40000 24.80
33 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 20 кв. з 1 по 16 17.45885 49.00
34 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 22 кв. з 1 по 12 21.82255 51.01
35 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 24 кв. з 1 по 12 23.00000 53.65
36 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 26 кв. з 1 по 12 24.60000 53.13
37 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 29 кв. з 1 по 129 129.56000 32.80
38 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 30 кв. з 1 по 12 15.90000 50.83
39 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 32 кв. з 1 по 12 18.99000 48.27
40 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 33 кв. з 1 по 10 23.61000 52.44
41 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 34 кв. з 1 по 4 6.63700 55.69
42 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 35 кв. з 1 по 12 16.10000 39.62
43 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 36 кв. з 1 по 12 18.20000 44.41
44 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 37 кв. з 1 по 8 12.00000 39.17
45 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 38 кв. з 1 по 4 7.00000 50.56
46 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 39 кв. з 2 по 12 18.20000 50.27
47 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 40 кв. з 1 по 12 17.28000 49.60
48 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 41 кв. з 1 по 8 12.00000 39.07
49 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 43 кв. з 1 по 12 19.40000 45.11
50 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 44 кв. з 1 по 4 7.70000 50.68
51 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 45 кв. з 1 по 10 23.63000 52.48
52 вул. Героiв Небесноi Сотнi, б. 46 кв. з 1 по 12 18.90000 48.25
53 вул. Героїв Украiни, б. 10 кв. з 2 по 12 22.00000 43.36
54 вул. Героїв Украiни, б. 12 кв. з 1 по 129 115.15000 28.13
55 вул. Героїв Украiни, б. 2 кв. з 1 по 14 25.00000 37.71
56 вул. Героїв Украiни, б. 4 кв. з 1 по 14 23.44900 41.61
57 вул. Героїв Украiни, б. 6 кв. з 1 по 18 22.25000 33.25
58 вул. Героїв Украiни, б. 8 кв. з 1 по 18 26.80000 40.08
59 вул. Депутатская, б. 25 кв. з 1 по 8 9.60000 43.35
60 вул. Депутатская, б. 27 кв. з 1 по 16 18.20000 36.92
61 вул. Депутатская, б. 29 кв. з 1 по 32 32.70000 33.42
62 вул. Дмитра Мазура, б. 100 кв. з 1 по 24 35.90000 37.05
63 вул. Дмитра Мазура, б. 102 кв. з 4 по 22 35.43680 46.21
64 вул. Дмитра Мазура, б. 104 кв. з 2 по 10 13.28270 49.74
65 вул. Дмитра Мазура, б. 45 кв. з 2 по 33 26.38000 41.87
66 вул. Дмитра Мазура, б. 47 кв. з 1 по 18 19.73000 41.01
67 вул. Дмитра Мазура, б. 49 кв. з 6 по 25 19.63000 49.79
68 вул. Дмитра Мазура, б. 51 кв. з 1 по 18 19.20000 39.26
69 вул. Дмитра Мазура, б. 53 кв. з 5 по 39 31.36311 43.99
70 вул. Дмитра Мазура, б. 98 кв. з 1 по 24 46.73000 45.71
71 вул. Железнодорожная, б. 7 кв. з 1 по 39 49.04120 33.48
72 вул. Катерини Бiлокур, б. 136 кв. з 2 по 11 16.51520 74.35
73 вул. Катерини Бiлокур, б. 138 кв. з 1 по 11 16.37945 56.79
74 вул. Кубанская, б. 34 кв. з 1 по 35 41.60000 31.78
75 вул. Л. Быкова, б. 1 кв. з 1 по 120 107.00000 23.54
76 вул. Л. Быкова, б. 1 кв. з 121 по 240 148.09544 33.31
77 вул. Л. Быкова, б. 13 кв. з 1 по 230 252.00000 28.43
78 вул. Л. Быкова, б. 15 кв. з 1 по 78 89.09196 30.93
79 вул. Л. Быкова, б. 15 кв. з 80 по 238 167.03958 28.39
80 вул. Л. Быкова, б. 17 кв. з 1 по 108 82.00000 20.47
81 вул. Л. Быкова, б. 17 кв. з 109 по 216 94.00000 23.16
82 вул. Л. Быкова, б. 19 кв. з 1 по 180 187.32267 24.09
83 вул. Л. Быкова, б. 2 кв. з 1 по 177 152.70962 30.24
84 вул. Л. Быкова, б. 21 кв. з 1 по 169 199.00000 30.51
85 вул. Л. Быкова, б. 23 кв. з 1 по 152 110.23849 19.84
86 вул. Л. Быкова, б. 25 кв. з 1 по 65 104.88927 39.27
87 вул. Л. Быкова, б. 4 кв. з 1 по 106 101.30396 24.63
88 вул. Л. Быкова, б. 5 кв. з 1 по 158 165.35439 28.59
89 вул. Л. Быкова, б. 6 кв. з 1 по 171 199.81011 30.23
90 вул. Л. Быкова, б. 6 кв. з 172 по 378 197.83772 24.86
91 вул. Л. Быкова, б. 9 кв. з 1 по 205 221.83652 29.12
92 вул. Маяковского, б. 29 кв. з 1 по 16 17.80000 49.75
93 вул. Маяковского, б. 31 кв. з 1 по 10 13.41800 43.78
94 вул. Маяковского, б. 33 кв. з 1 по 11 21.33394 54.04
95 вул. Маяковского, б. 35 кв. з 1 по 11 21.54000 52.24
96 вул. Металiстiв, б. 56 кв. з 1 по 8 13.18000 48.65
97 вул. Металiстiв, б. 60 кв. з 1 по 10 16.54130 50.84
98 вул. Парниковая, б. 4 кв. з 1 по 13 10.32200 26.54
99 вул. Проездная, б. 114 кв. з 1 по 60 51.50000 27.07
100 вул. Проездная, б. 116 кв. з 1 по 90 82.39182 32.80
101 вул. Проездная, б. 143 кв. з 1 по 90 70.90000 26.51
102 вул. Проездная, б. 149 кв. з 1 по 60 60.00000 30.53
103 вул. Проездная, б. 151 кв. з 1 по 28 52.27925 42.06
104 вул. Проездная, б. 82а кв. з 1 по 40 41.55000 27.33
105 вул. Радужная, б. 10 кв. з 1 по 8 10.00000 34.00
106 вул. Румянцева, б. 19 кв. з 1 по 12 17.80000 44.10
107 вул. Румянцева, б. 21 кв. з 1 по 12 23.99000 47.48
108 вул. Румянцева, б. 23 кв. з 2 по 18 27.10000 39.20
109 вул. Румянцева, б. 27 кв. з 1 по 12 18.00000 39.86
110 вул. Румянцева, б. 30 кв. з 1 по 129 121.00000 28.51
111 вул. Румянцева, б. 33 кв. з 1 по 11 23.95400 47.55
112 вул. Свободы, б. 4 кв. з 1 по 54 85.47522 31.32
113 вул. Соломii Крушельницькоi, б. 7 кв. з 1 по 8 11.03000 44.74
114 вул. Соломii Крушельницькоi, б. 9 кв. з 1 по 8 11.01000 40.37
115 вул. Софiiвська, б. 205 кв. з 2 по 108 109.60000 28.02
116 вул. Софiiвська, б. 207 кв. з 1 по 107 84.96000 23.47
117 вул. Софiiвська, б. 207 кв. з 109 по 228 101.90000 22.71
118 вул. Софiiвська, б. 209 кв. з 1 по 80 67.00000 22.74
119 вул. Старогородська, б. 42 кв. з 1 по 17 21.29850 45.14
120 вул. Старогородська, б. 48 кв. з 2 по 72 71.22000 29.76
121 вул. Трiумфальна, б. 1 кв. з 1 по 17 39.98452 44.47
122 вул. Трiумфальна, б. 7 кв. з 2 по 27 34.80314 34.11
123 вул. Транспортная, б. 16 кв. з 1 по 12 19.41000 43.45
124 вул. Транспортная, б. 18 кв. з 1 по 14 24.83000 39.43
125 вул. Транспортная, б. 22 кв. з 1 по 14 23.90000 38.68
126 вул. Транспортная, б. 24 кв. з 1 по 8 13.70000 47.01
127 вул. Транспортная, б. 26 кв. з 1 по 12 21.47000 48.21
128 вул. Уральская, б. 1 кв. з 1 по 12 19.00624 54.49
129 вул. Уральская, б. 10 кв. з 1 по 12 22.36483 52.95
130 вул. Уральская, б. 11 кв. з 2 по 12 27.40993 75.75
131 вул. Уральская, б. 13 кв. з 1 по 12 16.81000 43.37
132 вул. Уральская, б. 14 кв. з 3 по 11 16.40000 58.68
133 вул. Уральская, б. 15 кв. з 1 по 10 14.82000 48.56
134 вул. Уральская, б. 16 кв. з 1 по 4 8.60000 49.21
135 вул. Уральская, б. 18 кв. з 1 по 12 18.86000 48.08
136 вул. Уральская, б. 3 кв. з 1 по 12 22.70000 53.17
137 вул. Уральская, б. 4 кв. з 1 по 12 18.60000 47.55
138 вул. Уральская, б. 8 кв. з 1 по 12 21.02628 59.21
139 вул. Хабаровская, б. 32 кв. з 1 по 170 198.38602 30.87
140 вул. Хабаровская, б. 34 кв. з 1 по 107 100.01610 25.68
141 вул. Хабаровская, б. 36 кв. з 1 по 106 117.66370 30.51
142 вул. Хабаровская, б. 38 кв. з 1 по 207 224.26068 29.56
143 вул. Хабаровская, б. 38а кв. з 208 по 368 125.47686 29.51
144 вул. Хабаровская, б. 40 кв. з 1 по 279 273.30519 25.46
145 вул. Хрустальная, б. 10 кв. з 1 по 126 141.19948 28.39
146 вул. Хрустальная, б. 2 кв. з 1 по 120 118.71786 26.15
147 вул. Хрустальная, б. 8 кв. з 2 по 160 131.95307 22.54
148 вул. Ярослава Мудрого, б. 12 кв. з 1 по 12 17.90000 46.90
149 вул. Ярослава Мудрого, б. 14 кв. з 1 по 12 18.70000 47.75
150 вул. Ярослава Мудрого, б. 6 кв. з 1 по 12 19.70000 55.11

З повагою адміністрація
КВП “Краматорська тепломережа”
Краматорської міської ради

Про погодження інвестиційної програми  КВП «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради на 2020 рік

З метою інформування громадськості, відповідно до вимог Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 року № 630 КВП «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради повідомляє про те, що на сайті Краматорської міської ради оприлюднено проект «Про погодження інвестиційної програми  КВП «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради на 2020 рік».

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати на адресу: 84313, м. Краматорськ, вул. О. Тихого, 2Б, КВП «Краматорська тепломережа» міськради або електрону адресу: оffc@kramts.com до 18.03.2020 року.

Адміністрація КВП «Краматорська тепломережа»